Privacy policy

Youdagames respecteert de privacy van alle gebruikers van de Youdagames-website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk zal worden behandeld. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Youdagames houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WBP”) en eventueel van toepassing zijnde lokale wet- en regelgeving stellen. De gebruiker moet zich wel realiseren dat volledige beveiliging van gegevens op het internet niet gegarandeerd kan worden. 

Youdagames zal de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken of verkopen zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker, tenzij Youdagames daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.


In dit Privacybeleid leest u hoe Youdagames omgaat met uw persoonsgegevens. Het gebruik van de Youdagames-website houdt aanvaarding van dit Privacybeleid in en eventuele wijzigingen daarvan. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

Persoonsgegevens

Youdagames kan beschikking verkrijgen over uw persoonsgegevens indien u uzelf voor de eerste keer hebt ingeschreven voor een dienst, of een Product heeft gekocht. Youdagames kan beschikking krijgen over de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en betaalgegevens.

Daarnaast kunnen anonieme gegevens worden verkregen, die zijn gekoppeld aan uw IP-adres. Wanneer u de Youdagames website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. De aan het IP-adres gekoppelde informatie, zoals zoekopdrachten en websites die zijn bezocht, kunnen niet naar de gebruiker worden herleid. Tevens kan Youdagames het IP-adres gebruiken voor het samenstellen van gebruiksstatistieken.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de website kan Youdagames met name via het gebruik van een cookie gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Een cookie bevat informatie over het bezoek van de gebruiker aan de Youdagames website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens het bezoek van de gebruiker aan de Youdagames website bepaalde informatie te verzamelen. Deze gegevens helpen Youda en de Youdagames-website en de diensten beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de gebruikers van de website. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u een mededeling krijgt als er een nieuwe cookie op uw computer wordt opgeslagen. U krijgt dan de mogelijkheid deze te accepteren of te weigeren. Raadpleeg voor specifieke informatie de helpfunctie van uw internetbrowser. Houdt er echter wel rekening mee dat delen van de Youdagames website niet goed functioneren als u cookies weigert.

Het gebruik van uw persoonsgegevens

Youdagames gebruikt uw gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord om u te identificeren als een gebruiker van de Youdagames-website. Het is Youdagames toegestaan om uw gebruikersnaam te tonen of te gebruiken voor een rangschikking.

Alle overige persoonsgegevens die u bij de aanmelding bij de Youdagames-website hebt verstrekt kunnen worden gebruikt voor statistiekdoeleinden en/of het versturen van nieuwsbrieven naar uw e-mailadres.

E-mail / opt-in / opt-out

Wanneer u een account bij Youdagames aanmaakt, dan hebt u de mogelijkheid om aan te geven of u de nieuwsbrief van Youdagames wilt ontvangen (“opt-in”). U hebt te allen tijde de mogelijkheid om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief door de link “uitschrijven” te selecteren (“opt-out”). Deze link is aan het einde van iedere nieuwsbrief opgenomen.

Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Als gebruiker hebt u altijd het recht om aan Youdagames te vragen welke persoonsgegevens met betrekking tot u in het gegevensbestand zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u Youdagames verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Tevens hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden. Hiertoe kunt u een aanvraag tot inzage, correctie en/of verzet richten aan

Youda Games Holding BV
Postbus 22223
1100 CE Amsterdam
The Netherlands